בעלי המלאכה 2, מתחם גלובוס סנטר, נתיבות.

טלפון08-6383400

פקס08-6383410

אימיילnegev@mafteach-m.org.il

מנהלרפאל כהן

מזכירהשולמית כהן

דרכי הגעהלמרכז בנתיבות מגיעים קווים 1, 2, 3, ו-4. המרכז נמצא במתחם גלובוס סנטר, קומה 1. בימי ראשון ושני קיימת פעילות גם בשלוחה באופקים.

שעות פעילות - גבריםבנתיבות - ראשון 11:30-16:00, רביעי וחמישי 9:00-16:00. באופקים - יום שני 13:00-16:00. באשקלון יום שלישי 13:00-16:00.

שעות פעילות - נשיםבנתיבות - ראשון 9:00-11:00, שני ושלישי 9:00-16:00, באשקלון - יום רביעי 9:00-13:30.

מפעיללמעשה

לאנשי הצוות שלנו