הנחיות למילוי טפסי בקשת הלוואה ללימודים

באמצעות האגודה הלוואות ללא ריבית ירושלים (ע.ר.)

כתובת: רחוב רבקה 29 ירושלים 93461, טלפון: 02-5300777 פקס: 02-5669504

למי מיועדת הלוואה?

ההלוואה מיועדת לחרדים שמעוניינים ללמוד במוסד אקדמי מוכר, והם בעלי הכנסה קבועה של למעלה מ-2,500 ש"ח.

מה הם תנאי ההלוואה?

הסכום המקסימאלי להלוואה הוא 20,000 ש"ח ללא ריבית ו/או הצמדה, עם פריסה מקסימלית של עד 60 תשלומים. לצורך ביצוע ההלוואה תגבה עמלה של עד 140 ש"ח עבור הוצאות הטיפול.

איך מגישים בקשה להלוואה?

טופס בקשה

ממלאים טופס הצטרפות אורגינאלי או מצולם תוך הקפדה על השלמה מלאה של הפרטים.

יש לציין את פרטי חשבון בנק על גבי הטופס.

הוכחת הכנסה

לטופס יש לצרף הוכחת הכנסה של שני בני הזוג: תלושי משכורת, אישור מהכולל, אבטחת הכנסה, דמי נכות וכדומה. האישור צריך להיות אורגינאלי וחתום בחתימת ההנהלה ובחותמת.

ההכנסה צריכה להיות בעלת וותק של שישה חודשים לפחות, ובסכום של לפחות 2,500 ש"ח.

מסמכים נוספים

לבקשה יש לצרף צילום ברור של תעודת זהות של שני בני הזוג.

כן יש לצרף אישור לימודים מהמכללה / מוסד הלימודים חתום בחתימה וחותמת.

ערבים

בטופס הבקשה יש לציין פרטים מלאים של שני ערבים, ולהוסיף צילום ברור של תעודות הזהות והנספחים.

בדיוק כמו מגיש הבקשה, גם הערבים צריכים להוכיח כפי המופרט הכנסה יציבה של לפחות 2,500 ש"ח.

לאן לשלוח את הבקשה?

את הטפסים בצירוף הבקשה יש לשלוח אל:

ג'וינט ישראל – תבת

תחום חרדים

ת.ד. 3489, ירושלים 9103401

איך מתקדמים?

טופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים כנ"ל יועברו במרוכז לצורך בדיקה ואישור של האגודה. לאחר אישור ההלוואה יישלחו טפסים (שטר חוב בצבע צהוב) שיוחתמו על ידי הלווים והערבים. יש להקפיד על ההוראות המופיעות בטפסים אלו.

נקודות לתשומת לב

  • מבקש ההלוואה וכן הערבים חייבים להיות בעלי תלוש שכר/ מלגת כולל /עבודה קבועה של לפחות 6 חודשים רצופים או קצבת ביטוח לאומי, אבטחת הכנסה או דמי נכות של לפחות 2,500 ש"ח.
  • לווה לא יכול להיות ערב, וערב לא יכול להיות לווה עד לסיום פירעון ההלוואה.
  • הורים או בני משפחה הגרים בכתובת אחת – רק אחד מהם יכול להיות ערב
  • בני זוג נחשבים ללווה אחד ולכן לא יכולים להיות ערבים זה לזה.