מסוגלות תעסוקתית

תהליך היציאה לעולם העבודה הוא תהליך מורכב הכרוך בלבטים רבים. הקושי מתעצם עוד יותר כאשר אין מספיק היכרות אישית עם אנשים עובדים, והידע על עולם העבודה הוא חלקי ומצומצם. לעולם העבודה יש כללים וחוקים משלו, שהיעדר חשיפה אליהם יכול לחסום אחוז משמעותי של משרות, או למנוע מהעובד קידום והצלחה.

סדנת מסוגלות תעסוקתית הוקמה בשביל להשלים את החסך של חוסר הכרות עם עולם העבודה, ולמנוע מהמשתתפים את התסכול ועוגמת הנפש הכרוכה ביציאה לעולם העבודה ללא הכרות מתאימה.

מה לומדים בסדנת מסוגלות תעסוקתית?

במהלך הסדנה המשתתף מקבל ידע נרחב על שוק העבודה, כלים פרקטיים להתנהלות בעולם העבודה והתנסות לקראת ההשתלבות העתידית.

מדובר בכלים מעשיים שנותנים תועלת עצומה הן לשלב המיון והכניסה לעולם העבודה באופן מיטבי, והן להמשך הדרך, קידום ושיפור התנאים.

התרגולים והסימולציות אינם תאורטיים וכללים, אלא קשורים לחוזקות של כל משתתף או משתתפת, ומעניקים מעין הדמיה של עולם העבודה, תוך ניתוח ועיבוד הסיטואציה, התגובות והפרשנויות. זאת מתוך מטרה לאפשר למידה מונחית ומוגנת במקום מוגן, לשם הטמעה של כלי חשיבה ודפוסי התנהגות המותאמים לעולם העבודה.

כתוצאה מהשתתפות בקבוצה שהיא מגוונת אך גם בעלת מאפיינים משותפים, המשתתפים בסדנה מעלים פנים מגוונים לדילמות, לקשיים ולנקודות כוח המלווים את היציאה לשוק העבודה. כך לדוגמא, סוגיות כמו המתח בין הבית לעבודה, היכולת לשמור על ההשתייכות הקהילתית והערכית גם בעולם העבודה ואחרות עולות בשיח משותף, תוך שהמשתתפים מסייעים אחד לשני לזהות עוגנים שיסיעו להם לבצע את השינוי התעסוקתי ובד בבד לשמר את הצביון והזהות החרדי הערכית והקהילתית.

איך נראית הסדנה?

סדנת מסוגלות תעסוקתית נערכת במשך תקופה, אחת לשבוע בשעות הבוקר. כל קבוצה כוללת בין עשר לעשרים משתתפים או משתתפות (בקבוצות נפרדות) הנמצאים בשלבים שונים של חשיפה והכרות עם שוק העבודה.

הלמידה הקבוצתית מושתתת על עבודה בשלושה מישורים מקבילים: אחד הוא מישור ההתבוננות הפנימית האישית של כל אחד מהמשתתפים, השני כולל התבוננות פרקטית – אובייקטיבית אודות שוק העבודה, והשלישי מסייע ברכישת כלים והתנסויות פרקטיות. הנושאים בכל המישורים שזורים זה בזה ומשלימים זה את זה.

ציר בחינה עצמית

ציר זה עוסק בזיהוי נטיות תעסוקתיות, איתור כישורים ומיומנויות תעסוקתיות, ניסיון תעסוקתי, בירור ערכים ושיקולים בבחירת מקצוע. במקביל, במסגרת ציר הבחינה העצמית תיבדקנה מחדש העמדות האישיות של המשתתף המסייעות או מקשות על ההשתלבות בשוק התעסוקה, כמו עמדות כלפי עצמי, כלפי חברים, כלפי צוות עבודה וכדומה.

ציר בחינת המציאות

ציר זה עוסק בהבטה החוצה אל עולם העבודה ולמידת ההזדמנויות הרלוונטיות עבור המשתתף. בציר זה תתבצע למידה כללית על שוק העבודה הישראלי, כמו גם איסוף מידע רחב ורלוונטי אודות מקצועות ספציפיים שעשויים להיות רלוונטיים למשתתף.

ציר יישום וביצוע

ציר זה עוסק בלמידה ורכישת מיומנות בשלבים הפרקטיים של חיפוש עבודה, כתיבת קורות חיים, אסטרטגיות לחיפוש עבודה, פיתוח הרשת החברתית, הכנה לראיון עבודה, ובחינת הצעות וניהול משא ומתן.

עבור רבים, הסדנה מסתיימת בתחושה של חווייה משמעותית ומחזקת לתעסוקה, המגבירה בצורה משמעותית ובתוך פרק זמן קצר יחסית את היכולת להשתלב בעבודה ולעמוד באתגרים ובמשימות.