מבחן פסיכומטרי מהווה תנאי קבלה לרוב מקומות הלימוד האקדמיים. לכל תחום לימוד קיים רף פסיכומטרי מסוים, המהווה תנאי סף לקבלה למקצוע.

פסיכומטרי

איך בנוי המבחן הפסיכומטרי?

המבחן הפסיכומטרי מורכב משלושה חלקים: חלק מילולי, חלק כמותי וחלק של הבנת אנגלית. מבחן פסיכומטרי כולל שבעה פרקים, כאשר כל פרק עוסק בנושא אחר – מילולי, כמותי או הבנת אנגלית. בכל פרק בין 30-20 שאלות, רובן שאלות רב-בררתיות ('אמריקניות'). על הנבדק לענות נכונה על כמה שיותר שאלות בתוך פרק זמן קצוב של 25 דקות.

ממה מורכב ציון פסיכומטרי?

הציון הפסיכומטרי נקבע לאחר עיבודים סטטיסטיים שונים של מספר הטעויות של כלל הנבדקים באותו מועד ושל הנבדק המסוים ביחס לנבדקים האחרים. טווח ציוני הבחינה נע בין 800-200, והממוצע עומד באופן קבוע על 540. החלק המילולי והחלק הכמותי מהווים כל אחד שתי חמישיות מתוך הציון הסופי, חלק האנגלית מהווה חמישית ממנו.

איך מתכוננים למבחן פסיכומטרי?

ההכנות למבחן הפסיכומטרי נמשכות, בדרך כלל, חודשים אחדים. מכונים שונים מציעים קורסי בוקר או ערב כהכנה למבחן. עבור המגזר החרדי, קיימים מכונים בודדים, המאפשרים לימודים בשעות נפרדות לגברים ולנשים. במקביל, ניתן להתכונן למבחן גם בעזרת הכוונה חלקית של מורה פרטי ולמידה עצמאית מתוך ספרים עדכניים. ההכנות כוללות רכישת ידע נוסף, תרגול רב ו'סימולציות' – מבחנים הזהים בתבניתם למבחן האמתי.

האם ניתן לשפר ציון פסיכומטרי?

ניתן לגשת למבחן הפסיכומטרי מספר רב של פעמים, אך אין לגשת בשני מועדים רצופים. הציון הגבוה ביותר הוא זה שיישלח למוסדות הלימוד.