חסמים רבים משפיעים על ההחלטה אם לצאת לעבוד אם לאו. חשוב להיות מודעים לחסמים השונים, לנסח אותם באופן בהיר ולקבל מידע מקיף ויסודי על כל אחד מהם.

הסרת חסמים בדרך לעבודה

חסמים כלכליים

גורם מרכזי המשפיע על ההחלטה אם לצאת לעבוד הוא השאלה עד כמה תשפר היציאה לעבודה את המצב הכלכלי בבית. לעתים קרובות, ההרגשה היא, שהעלויות הכרוכות ביציאה לעבודה הן כה גבוהות, עד כי היציאה לעבודה אינה משתלמת מבחינה כלכלית.

שיקולים כאלה כוללים אבדן הטבה, כמו פגיעה בקצבת הבטחת הכנסה או בדמי אבטלה, אבדן ההנחה בארנונה וההנחה במוסדות לימוד. שיקולים נוספים נוגעים בעלויות הנלוות ליציאה לעבודה: תשלום למטפלות ולשמרטפיות, נסיעות, צורך בעזרה בעבודות הבית קניית מזון מוכן, ועוד.

עבור בני ישיבה ואברכי כולל, יציאה לעבודה כרוכה באבדן מלגת הכולל, תשלום משרד הדתות והטבות אחרות. לטווח קצר, ייתכן שאחר קיזוז ה'הפסדים' מהיציאה לעבודה – הרווח לא יהיה גדול דיו.

כמו בכל דבר, חשוב לשקול את הנתונים לטווח ארוך. יציאה לעבודה היא פוטנציאל להתמקצעות, לרכישת ניסיון ולשדרוג המשכורת, היא מאפשרת היכרות עם אפיקים חדשים ומזמנת אפשרויות נוספות. בחשיבה ארוכת טווח יציאה לעבודה כמעט תמיד מאפשרת הגדלה של ההכנסה ושל פוטנציאל ההשתכרות.

חסמים הנובעים מהיעדר השכלה וניסיון

אנשים רבים חשים, כי יכולתם להצליח בשוק העבודה נמוכה, כיוון שאין בידם מקצוע מפרנס, ידע בסיסי בשפות ובמחשבים או הון עצמי הדרוש לפתיחת עסק.

נתונים התחלתיים כמו אלו אכן יכולים להקשות על השילוב בשוק העבודה. אולם, בנתונים אלה קיים ממד ייחודי: הם הפיכים! ניתן לשפר ידע, לרכוש מיומנות וניסיון. התקופה הראשונית עלולה להיות מתישה ולדרוש שעות של שינון ואימון. כמו לגבי החסם הקודם, חשובה כאן חשיבה ארוכת טווח וחישוב עלות מול תועלת לאורך זמן.

וכאמור, יש לזכור, שידע וניסיון הן מיומנויות נרכשות.

חסמים הנובעים מחוסר היכרות עם עולם העבודה

המרחק מעולם העבודה יוצר לפעמים תחושה כי עולם העבודה יאפשר לכל מי שרק יחפוץ להשתלב בו במשרות ניהוליות יוקרתיות. חייבים לזכור, כי הגעה למשרות איכותיות היא תהליך מורכב הנמשך זמן רב ואין בכך כדי להפחית את ההנעה מלהיכנס לעולם העבודה.

במקרים רבים, קיים חסך בכישורים רכים ובהבנת עולם העבודה. בקרב רבים מבין היוצאים לעבודה קיים פער בידע לגבי ההתנהלות בעולם העבודה, משום שאין להם דוגמה אישית של אנשים קרובים, הנמצאים בשוק העבודה, המחויבים לזמני עבודה, למערכת יחסים עם ה'בוס', לשכר על פי שעה ועל פי תוצר. כל אלה מהווים אתגר מיוחד עבור חסרי ניסיון ודוגמה תעסוקתית.

'משרת פתיחה' – משרה זמנית ראשונה שאיננה המשרה האידיאלית, יכולה להוות תחליף לדוגמה אישית ולשיפור המיומנויות הרכות של העובד.