נאלצת לעזוב את עבודתך? פוטרת ואתה מרגיש שנעשה לך עוול? חשוב שתדע: במדינת ישראל קיימים נהלים וחוקים ברורים לגבי זכויות עובדים שעוזבים את עבודתם.

פיצויים: מי זכאי לפיצויים בעקבות התפטרות או פיטורין?

כל עובד שעבד למעלה משנה באותו מקום עבודה ולאחר מכן פוטר על ידי המעסיק זכאי לפיצויים. במקרים מסוימים, גם עובד שהתפטר על דעת עצמו זכאי לדמי פיטורין. כך, לדוגמה, עובד שנאלץ להתפטר כתוצאה ממצב רפואי לקוי שלו או של בן משפחתו – זכאי לפיצויים; עובדת שהתפטרה לצורך טיפול בתינוקה במהלך תשעת החודשים הראשונים שלאחר הלידה – זכאית לפיצויים, ובתנאים מסוימים יכולה זכות זו להינתן גם לבן זוגה.

כאשר הסיבה להתפטרות העובד נעוצה בהרעת תנאים במקום העבודה – זכאי העובד לפיצויים. הרעת תנאים יכולה להיות שינוי תפקיד או מקום, הפחתה בשכר וכדומה. במקרים אחרים, שבהם העובד מתפטר כתוצאה מפגיעה בזכויות המגיעות לו על פי חוק, יכולה ההתפטרות להיחשב כפיטורין. למשל, עובד שעזב את עבודתו בעקבות הלנת שכר, חוסר תגמול על שעות נוספות, התעלמות מתנאים סוציאליים, ועוד.

עובד שהתפטר עקב העתקת מקום מגורים – זכאי אף הוא לפיצויים, בהתקיים כמה תנאים המפורטים בחוק. לדוגמה, עובד שעקר ממקום מגוריו עקב נישואין או גירושין – זכאי לדמי פיצויים. מקרים ייחודיים נוספים, שבהם עובד זכאי לדמי פיצויים בגין התפטרות מפורטים בחוק.

כיצד מחשבים את דמי הפיצויים?

דמי הפיצויים הם תשלום חודשי עבור כל שנת עבודה. לרוב, התשלום החודשי מחושב על פי השכר בחודש האחרון להעסקה. במקרה של שינויים, מעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית, עבודה שעתית או הפחתה משמעותית בשכר – תהיה התחשבות בשנת ההעסקה האחרונה. כמו כן, קיימות תוספות שונות הקשורות להפרשות לקרנות פנסיה וביטוח.

מתי אסור למעסיק לפטר עובדים?

האם פיטורין הם תמיד דבר לגיטימי? החוק מגדיר מצבים שבהם אסור למעסיק לפטר עובדים, והוא מחויב להמשיך את העסקתם. על פי חוק, אסור לפטר עובדת החל מהחודש החמישי להריונה וכן במהלך חופשת הלידה ובחודשיים שלאחר מכן.

כמו כן, אסורים פיטורין מטעמים שאינם רלוונטיים לטיב העבודה של העובד. פיטורין כאלו מכונים "פיטורין מפלים". אין לפטר עובד על רקע ארץ מוצאו, השקפתו, מפלגתו, משך שירות המילואים שלו, מעמדו האישי (רווק/נשוי/אלמן/גרוש), גילו, גזעו ודתו.

כיצד לנהוג במקרה של פיטורין שלא כחוק

במקרה של חשד לפיטורין שלא כחוק או הימנעות ממתן הזכויות המגיעות לעובד על פי חוק בזמן הפיטורין, מומלץ לפעול בכמה שלבים. בשלב הראשון, לבקש מהמעסיק, ברוח טובה, את הזכויות בכתב.

במקרה שהליך זה לא הניב תוצאות רצויות, יש לוודא שהמעסיק אכן פעל בניגוד לחוק. לשם כך, ניתן להיעזר ב"קו לעובד" או במנהל הסדרה והאכיפה של משרד הכלכלה.

אם מסתבר שהפיטורין אכן נעשו שלא כחוק, אפשר להיעזר בארגונים שונים בפנייה לבית הדין לעבודה. בין הארגונים המעניקים שירות זה ניתן למנות את "קו לעובד", הל"ב – התנועה למלחמה בעוני בישראל, עמותת "ידיד", תכנית "שכר מצווה" וארגוני עובדים שונים, כמו "כוח לעובדים", ההסתדרות הכללית וההסתדרות הלאומית.