שאלות ותשובות בענייני עבודה עם הרב יהל דהאן

שאלה: הכל גזור והרשות נתונה?

מדוע צריך כל כך הרבה עצות והדרכות על תעסוקה, הרי הכל נגזר בראש השנה כולל הפרנסה?

תשובת הרב י' דהאן:

שאלתך נוגעת לכל תחומי החיים, הכל נגזר על האדם אבל הוא מצווה גם "לעשות השתדלות" – "לעשות כלי" בדרך הטבע.

לדוגמה: אנו עושים הכנות גשמיות–פיסיות לשבת ומקפידים על תהליכי הבישול והאפיה בהכנת המאכלים – מכינים את העוף ומתבלים אותו כנדרש ולא משליכים אותו סתם לתנור מתוך ציפייה שיהיה מאכל ערב. בתחום הבריאות ישנן הלכות שמירת הגוף והנפש והנהגות בריאות בשולחן ערוך ובספרי הפוסקים המדריכות ומייעצות לנו מה לעשות על מנת להיטיב עם בריאותינו אף שגם היא נגזרה עלינו.

ככלל, יש שבעה דברים מכוסים מעינו של אדם כשאחד מהם: "אין אדם יAdd Newודע במה משתכר".

ספר העיקרים: עמל ופרנסה

הרב יוסף אלבו ב"ספר העיקרים" (ח"ד פ"ח), נותן שלוש אפשרויות של גזירת ה' :

1 .ה' גזר עליך שתמצא אוצר גם אם לא תעשה כלום.

2 .ה' גזר שתמצא אוצר, אבל בתנאי שתחפש. כשתחפש ותמצא את האוצר אין יחס ישיר בין העמל של החיפוש לבין ערכו אלא לעין ערוך.

3 .ה' גזר שהפרנסה שלך תהיה לפי המאמץ שתשקיע, ה' גזר שאם תתאמץ הרבה תקבל הרבה ואם תתאמץ מעט תקבל מעט .

יש שלוש אפשרויות ואיננו יודעים איזה מהן ה' גזר עלינו. לכן, לעולם אנו צריכים להתפלל ולהשתדל לעשות כלי ראוי לפרנסה. אנו נושאים תפילה לבורא עולם ומנהיגו שישפיע לנו טוב וחסד ואפילו אם ח"ו יש עלינו גזירה כלשהי, אנו מבקשים מאיתו יתברך: יהי רצון (חדש ממקור הרצונות) שתתבטל הגזירה ויתהפך העניין לטובה ולברכה.

 

הרב י. דהאן מכהן כמנהל מפתח צפת והוא בעל תואר שני במנהל עסקים MBA בהתמחות באלכ"ר