מפתח צפת בשיתוף עם המרכז האקדמי רופין, מציעה קורס חדש לגברים חרדים. הקורס, המכונה "עושים חשבון" מציע כלים לניהול מאזן משק הבית באופן שוטף ולתכנון כלכלי ונבון לאורך זמן, במקביל לרכישת יסודות במתמטיקה ובכלכלה.

תנאי קבלה

הקורס מיועד לגברים חרדים, והוא איננו דורש השכלה קודמת. הקורס ניתן ללא עלות, ובתוספת שוברי מתנה לנרשמים (בהתאם לתקנון).

המסגרת המותאמת של הקורס יכולה לשמש כמבוא והכרות עם לימודים ברמה אקדמאית ועם יסודות המתמטיקה והכלכלה. במקביל, הקורס מעניק כלים יישומיים להתנהלות כלכלית יומיומית, ניהול תזרים מזומנים, תכנון עתידי ועוד.

איך מתנהל הקורס?

הקורס יארך כחמישה חודשים, והוא יכלול 15 מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות. בנוסף, יתקיימו שיעורי תרגול מונחים בהיקף של 10 שעות אקדמיות.

מבחינה לימודית, המשתתפים בקורס יידרשו לנוכחות סדירה של לפחות 80%, לעמידה בבחנים דו שבועיים, במבחן אמצע ובמבחן סיום.

לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי חוץ של המרכז האקדמי רופין.

מה לומדים?

הקורס מועבר בשני מישורים מקבילים: ניהול כלכלי ומתמטיקה בסיסית.

בהיבט הכלכלי, הקורס מעניק זווית ראייה ייחודית לפיה ניהול משק הבית הוא עסק לכל דבר, וככזה עליו להיות מנוהל ברמה גבוהה תוך התייחסות לכלל ההיבטים: חיסכון בהוצאות הפיננסיות השוטפות מול בנקים וגופים אחרים, ניהול תכניות חיסכון וביטוחים פנסיוניים לטווח הארוך, חיסכון בעמלות, הוצאות מושכלות יותר ועוד.

בהיבט המתמטי, הקורס כולל מגוון נושאים במתמטיקה ברמה תיכונית: קבוצות מספרים, ישר המספרים, מספרים מכוונים, פעולות חשבון בסיסיות, חזקות כולל עם מספרים מכוונים, אחוזים,  סדר פעולות חשבון, צמצום, הרחבה ופעולות חשבון בשברים פשוטים, מדומים ומעורבים ועוד.