השבוע יפתחו במפתח בית שמש קורסי אנגלית ומחשבים לגברים ולנשים

הקורסים מיועדים למעוניינים להשתלב בשוק העבודה וזקוקים לשיפור מיומנויות בסיסיות לצורך כך.

הקורס הינו בסבסוד מלא של משרד הכלכלה עבור משתתפים שזוהי ההכשרה הראשונה שלהם באמצעות מפתח, ובסיבסוד חלקי למשתתפים שלמדו בעבר בקורסי מפתח ומעוניינים להמשיך ולהשתלם. דמי רצינות בסך 400 ₪ ייגבו בתחילת הקורס ויוחזרו לעומדים בדרישות.

קורס אנגלית לגברים

קורס ערב אנגלית לגברים יפתח ביום רביעי הקרוב.
הוא יתקיים אחת לשבוע ביום רביעי בין 19:00 ל 22:00 למשך 15 מפגשים

קורס מחשבים לגברים

קורס מחשבים אינטנסיבי לגברים יתקיים פעמים בשבוע בימי שני ורביעי בין השעות 19:00 עד 22:00 למשך 15 מפגשים

קורס מחשבים לנשים

קורס מחשבים לנשים ייפתח בשבוע הקרוב, הודעה על השעות והתאריכים תימסר לנרשמות.