לאור הביקוש הרב בקרב תושבי אלעד לסדנאות בנושאי תעסוקה, ביקוש שבא לידי ביטוי ברישום שנערך ביריד הפרנסה הענק שנערך בעיר לאחרונה, החלו במפת"ח בהוצאתם לפועל של סדנאות שונות.

סדנאות ממוקדות

השבוע התקיימו שתי סדנאות ממוקדות לבניית מסלול אישי ואופק תעסוקתי לבעלי מוטיבציה לעבודה, בנות 4 ש"א כל אחת. לגברים ולנשים.

הסדנא המועברת ע"י מומחים מטעם מכון 'שיפור', מיועדת למשתתפים בעלי רקע מקצועי או הכשרתי, שאינם עובדים, המעוניינים בקבלת סיוע מידי לצורך בניית חזון תעסוקתי והצבת יעדים.

"אני" ועולם העבודה

בכל סדנא השתתפו כ-15 איש (גברים ונשים בהתאמה), ובה לובנו נושאים כמו זיהוי ערכים ביחס לעולם העבודה, מיומנויות ויכולות מקצועיות, חזון תעסוקתי, והצבת מטרות תכנון עבודה וזמן. כן נבנתה תכנית תעסוקתית אישית עבור כל אחד מהמשתתפים.

בסיום הסדנא הוצגו למשתתפים ולמשתתפות, משרות חמות מתוך מאגר המשרות של מפת"ח אלעד.