איך מקבלים שוברים למימון הכשרה מקצועית?

מפתח הוסמכה על ידי משרד הכלכלה להיות חלק מתהליך השתתפות המדינה בשכר לימוד של מקצועות מבוקשים. במסגרת התכנית מוגש סיוע לעובדים המעוניינים בהכשרה מקצועית בתחומים להם קיים ביקוש בשוק.

מטרת התכנית היא לסייע לחסרי מקצוע לקבל הכשרה ולהשתכר בצורה מכובדת, וגם לאפשר למעסיקים או לצרכנים לקבל עובדים מקצועיים באופן זמין ונוח במקצועות בהם הביקוש רב על ההיצע.

מי זכאי למימון שכר לימוד באמצעות שוברים?

מפתח מעניקה וואוצ'רים – שוברים להכשרה מקצועית למשתתפים שלא מקבלים דמי אבטלה או אבטחת הכנסה ולא רשומים כמובטלים במשרד התעסוקה. זכאים רק משתתפים שלא עובדים כיום בעבודה מקצועית ולא קיבלו בחמשת השנים האחרונות מימון ללימודים ממשרד הכלכלה.

מה ניתן ללמוד באמצעות השוברים של הכשרה מקצועית?

באמצעות הוואוצ'רים ניתן לרכוש הכשרה שאיננה אקדמאית ומשך הלימוד לא עולה על 12 חודשים. הלימודים צריכים להיות מוכרים על ידי אחד ממשרדי הממשלה, והבקשה צריכה להיות מאושרת עוד לפני התחלת הלימודים.

אין לשלם, מעבר לדמי רישום (עד 500 ₪), עבור ההכשרה המקצועית לפני קבלת האישור הסופי לקבלת שוברים ממשרד הכלכלה.

אילו תהליכים יש לעבור לקראת קבלת השוברים?

למשרד הכלכלה חשוב לוודא שהמקצוע הנלמד מתאים למועמד, וכי יש למקצוע ביקוש באיזור המגורים של המועמד. לצורך כך יש לעבור את השלבים הבאים:

שיחת אינטייק

ראיון מקדים (אינטייק) עם מקדם תעסוקה מקצועי. לצורך כך ניתן ליצור קשר עם מרכז מפתח הקרוב לאיזור מגוריך.

קורות חיים

לצורך קבלת המילגה יש צורך בהגשת מסמך קורות חיים. מקדמי מפתח הוכשרו לסייע בניסוח אופטימלי של קורות חיים.

מבחן הכוון תעסוקתי

עבור קבלת השוברים יש צורך לעבור מבחן הכוונה תעסוקתית שיבדוק את מידת ההתאמה של המועמד למקצוע הנבחר. במרכזי מפתח נערכים למטרה זו מבחני מית"ם.

אישור התאמה ללימודים

יש לצרף אישור ממוסד הלימודים כי המועמד ללימודים עומד בקריטריונים של הקבלה. מסמך זה מכונה 'נספח ב'-2'

מכתב נלווה

מומלץ לצרף מכתב בנימה אישית המסביר על תהליך ההחלטה שהוביל לבחירת הלימודים. המכתב צריך לענות תשובות לשאלות הבאות:

  • מדוע פנה המועמד ללימודים?
  • מדוע בחר במקצוע הזה?
  • מדוע בחר ללמוד דווקא במקום הלימודים שהציג?
  • מדוע המקצוע מתאים לו?
  • איך הוא חושב למצוא עבודה בתחום?

השוואת מחירים

יש לצרף לבקשה שלוש הצעות מחיר לקורס המבוקש. השוואת המחיר צריכות לכלול את הפרטים הבאים:

  •  שם המועמד
  • תאריך מדויק של תחילת וסיום הקורס
  • סילבוס (תוכנית לימודים)
  • עלות הקורס + דמי הרשמה
  • עבור אחד ממקומות הלימוד יש להוסיף על איזה משרד ממשלתי מכיר בתעודה שתינתן בסיום הקורס

הוכחת ביקוש

יש להוסיף שלוש מודעות דרושים עבור המקצוע, באיזור הרלוונטי למגיש הפנייה.  כמו כן יש לפרט שלוש אפשרויות תעסוקה בתום תהליך ההכשרה למקצוע החדש.

פרטי חשבון בנק

לבקשה יש לצרף צילום צ'ק או אישור מהבנק לצורך אימות בעלות על החשבון.

תיאום מס

לעיתים יש צורך בתיאום מס ממס הכנסה לאחר אישור המילגה. אדם עובד יבקש תיאום מס (בנקודות ולא באחוזים) ומועמד שאיננו עובד יבקש אישור פטור מניכוי מס במקור.

לצורך בקשת תיאום המס יש להצטייד בתעודת זהות, תלוש משכורת (אם קיים) ומספר תיק ניכויים לצורך בקשת התמיכה – 941079261.

הסכמה לתנאי ההשתתפות

המועמד צריך לחתום על הסכמה לתנאי ההשתתפות. המסמך מכונה 'נספח ב'-1'

מהו גובה המילגה הניתנת באמצעות שוברים?

הסכום המרבי לגברים עומד כיום על 7,200 ₪, עד ל80% מעלות הקורס. הסכום המירבי לנשים הוא 6,750 ₪ ועד 75% לעלות הקורס. בנוסף קיימים מענקי השמה העומדים ע"ס 2,000 ₪ לגברים ו-1,500 ש"ח לנשים.

מאמרים נוספים

אנחנו מזמינים אותך לפגישה עם צוות המומחים של מפתח