התכנית המהפכנית למעסיקים ומועסקים

התכנית המהפכנית למעסיקים ומועסקים

בפגישה שהתקיימה השבוע בין חבר הנהלת העיר ומנהל מרכז מפת"ח הרב פנחס גרוס ושר הכלכלה מר אלי כהן, נדונו דרכי פעולה שונות לסיוע בתעסוקה לציבור החרדי בכלל, ולתושבי אלעד בפרט.

שר הכלכלה שהגיע לאלעד לסיור מיוחד באלעד כאורחו של מר יצחק חלה, עמד מקרוב על האתגרים שאיתם מתמודדים התושבים בכל הקשור לתעסוקה והכשרה, וכן על המענה שניתן באופן סדיר ע"י מרכז מפת"ח. בין השאר עלתה התכנית הייעודית שמוביל הרב גרוס, הנוגעת למסלול 4.17 של משרד הכלכלה, במסגרתו חברות גדולות המעסיקים מעל חמישה עובדים מהציבור החרדי, יזכו לסייע מהמדינה בהיקף של 30% משכר אותם עובדים. לפי תכניתו של מנהל מפת"ח, המעסיקים יזכו לאחוזי סיוע גבוהים יותר, כשכל ההפרש בין  היעד המקורי של 30% , לבין הסיוע המוגדל של המדינה, יוענק לעובדים (!). בכך יושגו שתי ציפורים במכה אחת, העובד יקבל שכר גבוה יותר,תוך ניצול תפוקתו המלאה, והמעסיק יזכה לסבסוד משמעותי של השכר שאותו הוא משלם לעובד.השר בירך על התכנית, והבטיח שיפעל ככל שלאל ידו, לקדם את התכנית הייחודית.

מאמרים נוספים

אנחנו מזמינים אותך לפגישה עם צוות המומחים של מפתח