הגיוס עלינו!

זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים מעמיד לרשותכם
מאגר עובדים איכותיים דרך מרכזי מפתח

מזמינים אתכם להתחבר לרכזי קשרי מעסיקים של המרכזים שלנו
אנחנו מספקים שירות מקצועי ואיכותי לגיוס עובדים מהמגזר החרדי ללא כל תשלום עבור השירות וההשמה.
בנוסף, עומדים לרשותכם סיוע בהכשרות מקצועיות לעובדים, תוכניות שימור עובדים דרך מענקי התמדה ומגוון מועמדים מוכשרים.
דווקא בתקופה זו של ערבות הדדית, אנו מחזקים את נושא הגיוון התעסוקתי ומכשירים עבורכם עובדים שיתאימו לארגון.
מאות מעסיקים בכל רחבי הארץ כבר נהנו מהשירותים המקצועיים של מפתח, הן בהכשרת עובדים לתחומי תעסוקה שונים והן בהשמה
מקצועית מוצלחת של אלפי עובדים במגוון משרות בכל הרמות. האמון ושביעות הרצון של המעסיקים משירותי מפתח מהווים עדות לרמה
המקצועית ולמסירות של צוות המקדמים להתאמה מקסימאלית בין מחפש העבודה למשרה הרלוונטית עבורו.

מזמינים אתכם להתחבר לרכזי קשרי מעסיקים של המרכזים שלנו