כל מה שצריך לדעת על מלגות

מהן מלגות?

משרד העבודה מעניק לזכאים סבסוד בהיקף של עד 80% על מגוון מסלולי הכשרה מקצועית בתחומים מבוקשים, באמצעות שוברים אישיים המוענקים על ידי מקדמי התעסוקה במרכזי מפתח.

איך מקבלים?

מקדם התעסוקה של מפתח יגבש יחד עם המשתתף את המסלול הלימודי המתאים ביותר עבורו, בהתאם לתוצאות האבחון התעסוקתי והביקוש לעובדים בתחום זה, ויגיש עבורו בקשה לשובר מימון בהתאם לתנאי הזכאות.

כמה מקבלים?

השוברים מאפשרים לכל משתתף לזכות בסבסוד של עד 75-85% במצטבר מעלות הקורס בשלוש אבני דרך, וכן מענק השמה בסך 1,500-2,000 ₪ לאחר ארבעה חודשי עבודה רצופה במקצוע שנלמד.

מה עוד?

מסלול סבסוד נוסף הינו במסגרת 'כיתה במפעל', הכוללת הכשרה עיונית ומעשית למשתתפים, כאשר המפעל מתחייב לקלוט את המשתתפים בעבודה במשרה מלאה בסיום ההכשרה.

כל מה שצריך לדעת על מענקי התמדה

מהם מענקי התמדה?

משרד העבודה מעניק למשתתפים הרשומים ב'מפתח' ומשתלבים בעבודה חדשה מענק השמה מיוחד שנועד לעודד את המשתתף להתמיד בעבודה החדשה ולמצות את כושר השתכרותו.

מי זכאי?

משתתף או משתתפת שהתקבלו לעבודה חדשה והתמידו בה ארבעה חודשים לפחות, עם אפשרות לצבירת עד שניים עשר חודשי העסקה, שיזכו אותם למענק ההשמה המלא. 

המענק מותנה בקבלת שירות משמעותי ממפתח שתרם לתהליך מציאת מקום העבודה.

מה גובה המענק?  

סך המענק המקסימלי הינו 1,700 ₪, כאשר עבור כל חודש שבו המשתתף מועסק הוא זכאי למענק התמדה בסך 141 ₪, עד לתקרה של שניים עשר חודשי ההעסקה, מתוך תקופה של חמישה עשר חודשים רצופים מאז נקלט במקום העבודה.  

מתי מבוצע התשלום?

החלק הראשון של המענק יועבר למשתתף לאחר סיום תקופת העסקה הראשונה של ארבעה חודשים, ויתרת המענק תינתן לאחר 12 חודשי עבודה. הזכאות במענק היא לפי תנאים משתנים ונתונה להחלטתו של המפעיל והמשרד.

איך מקבלים את המענק ?

המשתתף מעביר למקדם התעסוקה במפתח ארבעה תלושי שכר עם סיום תקופת העסקה הראשונה במקום העבודה, יחד עם הצהרה המאמתת את פרטי התעסוקה ותלושי השכר. לצורך קבלת יתרת המענק יעביר המשתתף עוד שמונה תלושי שכר למקדם לאחר שניים עשר חודשי עבודה לפחות.