מעסיק עובדים חרדים? בדוק אם אתה זכאי למענק מיוחד

כישורים רכים

משרד הכלכלה והתעשייה מעודד בעלי עסקים להעסיק עובדים מתוך אוכלוסיות שלהם ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, בין השאר מהחברה החרדית. תקציב של למעלה מ-50,000,000 ₪ שהוקדש לעידוד מעסיקים שקלטו עובדים חרדים או מאוכלוסיות חלשות אחרות, במהלך 2016.

מה מקבל מעסיק עובדים חרדים?

מעסיק עובדים חרדים שעומד בתנאי הסף זכאי להשתתפות בעלות שכר העובד עד לתקרה של 16,000 ₪, בשיעורים הקבועים, במסלולים הבאים לתקופה שלא תפחת מ-30 חודשים.

למי מיועדת ההטבה?

ההטבה מיועדת לעסקים בישראל הפועלים בענף התעשייה או ענף השירותים ומבקשים להעסיק עובדים מאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך, או עונים לאחד משלושה מסלולי זכאות אחרים.

ההטבה מיועדת למעסיק שקלט החל מה-1.1.2016 לפחות חמישה עובדים חרדים (או מאוכלוסיות אחרות בעלות שיעור השתתפות נמוך בתעסוקה).

בחירת הזוכים בסיוע נעשית על ידי וועדה מקצועית ברשות משרד הכלכלה, בדרך של הקצאה תחרותית. מתן תשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

איך מגישים את הבקשה?

את הבקשות יש להגיש בתוך חודש מהיום, עד לתאריך ה-20.09.2016 בשעה 14:00.- המעוניינים להגיש ישלחו את טופס הגשת הבקשה הראשונית לכתובת yazamim@inbal.co.il לשם קבלת פרטי התחברות למערכת המקוונת ומילוי הבקשה המקוונת.

בקישור זה תוכלו למצוא את כל הטפסים שעליכם למלא ולצרף לבקשה.

בנוסף, יש לצרף לבקשה קבלה על הפקדת דמי טיפול לבנק הדואר בסך 1,500 ₪ בשובר רגיל או העברה בנקאית.

בנוסף לרישום המקוון חובה להגיש את "הבקשה המקוונת" (ב-2 עותקים) בצרוף כל הנספחים המלאים וקבלה על תשלום דמי הטיפול. לתיבת הקצאה תחרותית במסלול תעסוקה, מרכז ההשקעות, במרכז ההשקעות (קומה ב'), רחוב בנק ישראל 5, בנין ג'נרי 1, ירושלים.

מעוניין לשמוע יותר?

מפתח מפעילה כנסי מידע למעסיקים בשיתוף משרד הכלכלה.

כמו כן, לשאלות או הבהרות ניתן ליצור קשר עם  מרכזת התכנית במשרד הכלכלה, גב' גלית תמיר, בטלפון: 02-6662708.

מידע מלא ועדכני ניתן למצוא גם באתר משרד הכלכלה. כתבה זו לצורך התרשמות ומתן מידע ראשוני.

מאמרים נוספים

אנחנו מזמינים אותך לפגישה עם צוות המומחים של מפתח