עבודה במשמרות ובשעות נוספות

עובד במשמרות? העבודה תובענית מאוד? מרגיש שהעבודה לוקחת את כולך? מותר לך גם לנוח! בישראל יש חוקים שנועדו להסדיר יחסי עובד-מעביד ולשמור על זכויותיו של העובד. כדאי לך להכיר את החוקים והם נגישים באתרי אינטרנט שונים.

עובד שעות נוספות? מגיע לך יותר!

על פי החוק, יום עבודה סטנדרטי הוא תשע שעות. מקסימום שעות עבודה שבועיות, המותרות על פי חוק, הן 43 שעות. שעות החורגות ממסגרת יום העבודה או ממסגרת שבוע העבודה מוגדרות כ"שעות נוספות".

בעבור עבודה בשעות נוספות, העובד זכאי לגמול מיוחד: שכר בשיעור של 125% עבור השעתיים הראשונות, ו- 150% עבור כל שעה נוספת. גם השעות הנוספות מוגבלות במספרן מבחינה חוקית (מלבד מקרים חריגים).

לא לכולם מותר לעבוד שעות נוספות: עובדת החל מהחודש החמישי להריונה אינה מורשת לעבוד שעות נוספות ללא אישור רפואי וללא הסכמתה. יולדת במשך ארבעה חודשים לאחר שובה מחופשת הלידה לא תעבוד בעבודת לילה או בימי המנוחה השבועית, ללא הסכמתה.

בעת הסדרת חוזה עבודה עם המעסיק, יש לוודא האם הוא משלם שכר גלובלי על כל שעות העבודה או שהוא גם משלם שעות נוספות על עבודה מעבר לשעות שסוכמו בחוזה.

שבת – יום המנוחה השבועי

על פי החוק, אסור להעסיק עובדים בשבת, אלא בהיתר מיוחד מאת שר הכלכלה. ההגבלה החוקית הזו לא חלה על כמה סוגי עבודות: מקום עבודה המופקד על ביטחון המדינה והציבור, מקומות המופקדים על בריאות הציבור, כמו בתי חולים ומרפאות חירום, עבודה הקשורה באירוח בבתי מלון, כמו מלצרות ועבודה הקשורה בייצור חשמל ובהזרמתו.

קיים איסור חוקי של הפליית עובדים, המסרבים לעבוד בימי המנוחה: חל איסור על מעסיק לסרב להעסיק עובד שעם קבלתו לעבודה הודיע, כי אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית מסיבות דתיות.

חופשה בחגים ובמועדי ישראל

מגיע לך שכר עבור חופשת חג! עובדים המועסקים על פי שכר חודשי זכאים לתשלום עבור ימי חג. עובד המועסק בשכר יומי זקוק לוותק של שלושה חודשים, כדי לקבל שכר עבור חופשה. לאחר מכן, הוא זכאי לתשלום עבור חופשה בראש השנה וביום כיפור, יומיים בחג הסוכות ויומיים בחג פסח, בחג השבועות וביום העצמאות.

שים לב, כי במרבית מקומות העבודה בישראל נהוג לעבוד בחול המועד פסח ובסוכות. לכן, אם בכוונתך שלא לעבוד במועדים אלה, עליך להסדיר זאת מול מעסיקך תמורת ימי החופש שאתה זכאי להם.

ימי חופשה

כל עובד זכאי לחופשה שנתית במהלך עבודתו. ימי החופשה השנתית בנויים לפי ותק: בדרך כלל, ככל שהוותק גדל, גדלה הזכאות לימי חופשה. החוק קובע, שלא ניתן לצבור חופשה, למעט שבעה ימים משנה לשנה. אם לא יצאת לחופשה, המעביד רשאי למחוק את יתרת ימי החופשה הבלתי מנוצלת שאינם ניתנים לצבירה. ימי החופשה מגיעים לעובד שהועסק באחוז משרה משמעותי. אם עבדת פחות מ-75 ימים בשנה, תוכל להיות זכאי ל "תמורת חופשה" שהיא 4% מכלל הסכומים שהשתכרת.

תפילה בזמן העבודה: הפסקות למנוחה, סעודה וצרכים אחרים

על פי חוק, אין חובה על המעביד לאפשר הפסקה ביום עבודה סטנדרטי, אלא לעובד המועסק בעבודת כפיים. במקומות עבודה רבים מוענקת הפסקה רשמית עבור ארוחה או מנוחה.

אם קיימת הפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר, העובד רשאי לצאת ממקום העבודה. זמן ההפסקות איננו חלק משעות העבודה של העובד ואינו מזכה את העובד בשכר. עם זאת, באותם מקרים שבהם העובד נדרש להישאר במקום העבודה בזמן ההפסקה (אם מחמת שנוכחותו הכרחית לתהליך העבודה או מאחר שנוכחותו נדרשת להפעלת הציוד והשימוש בו), אזי ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו. זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, אך בהתחשב בדרישות דתו של העובד. ניתן לנכות את זמן התפילה משעות העבודה של העובד.

כמו בכל הקשור לחובות המעסיק כלפי העובד, מומלץ לברר היטב את מגבלות החוק לפני פנייה בבקשה אל המעסיק. חשוב לתכנן היטב את השיחה במקרה של הפרת זכויות העובד, בהקשר של שעות נוספות, ימי שבת וחג.

מאמרים נוספים

אנחנו מזמינים אותך לפגישה עם צוות המומחים של מפתח