מלגות ומענקים למשתתפי קורסים של הכשרה מקצועית

מלגות ומענקים למשתתפי קורסים של הכשרה מקצועית

משתתפי קורסים של הכשרה מקצועית זכאים לעיתים קרובות למלגות מיוחדות מטעם משרד הכלכלה.

מענקים להכשרה מקצועית

למקצועות רבים, הנכללים בסל של הכשרה מקצועית, קיים ביקוש רב בשוק הישראלי. משרד הכלכלה מעוניין לעודד אנשים נוספים לרכוש ידע מקצועי ולמלא את דרישות השוק. בעקבות זאת, קיימים מלגות ומענקים מיוחדים, המיועדים למשתתפי קורסים של הכשרה מקצועית.

דמי קיום

תלמידים הלומדים בקורסים להכשרה מקצועית במקצועות נדרשים ועומדים בתנאי הזכאות, יכולים להגיש בקשה לקבלת דמי קיום במהלך הלימודים. סכום המענק הוא עד 1,500 ₪ לחודש, ועד 6,000 ₪ לכל הקורס.

​קבלת דמי קיום תלויה במדדים שונים, כמו המקצוע הנלמד, המצב התעסוקתי של המבקש, ועוד.

עבור גברים חרדים, הלומדים בקורסים להכשרה מקצועית בענף המחשבים ועומדים בתנאי הזכאות, קיימת אפשרות למלגה גבוהה יותר בסכום מרבי של עד 1,500 ₪ לחודש, ועד 8,000 ₪ לכל הקורס.

מענק התמדה

מענק התמדה הוא מענק המשולם לבוגר קורס לפי רשימת מקצועות נדרשים (כפי שנקבעו במבחן התמיכה). על בוגר הקורס לעבוד שלושה חודשים או 12 חודשים במקצוע שבו למד, בהיקף שעות חודשי של 70 שעות לפחות.

סכום המענק הוא עד 6,000 ₪ לתקופת עבודה של שלושה חודשים, או עד 11,000 ₪ לתקופת עבודה של 12 חודשים. מי שאושרה לו קבלת תמיכה על פי מבחנים אלו ואשר ניצל זכותו לקבלת דמי קיום במהלך תקופת הקורס מאת המשרד/האגף, יהיה זכאי לקבלת תמיכה עד 14,000 ₪ סך הכול לשני המענקים (דמי קיום ומענק התמדה) ביחד.

מימון שכר לימוד באמצעות שוברים – וואוצ'רים

מסלול השוברים מאפשר למשתתפים בתכנית לקבל מימון אישי של חלק מעלות הקורס, בהתאם לקבוצת אוכלוסיית היעד אליה הם שייכים ובהתאם למקצוע הנלמד.

סכום הסיוע הוא עד 85% השתתפות בשכר הלימוד, 8,000 ₪ לכל היותר. הזכאות לשוברים נקבעת על פי קריטריונים שונים, כמו אופי המקצוע הנלמד, השתייכות לקהל יעד מסוים, הגשת הבקשה טרם מועד התחלת הקורס, ועוד. פנייה ל'מפתח' נחשבת מקבילה לפנייה ללשכת העבודה בהקשר של קבלת השוברים.

מענק השמה

הזכאים למימון שכר לימוד באמצעות שוברים יוכלו לקבל 2,000 ₪ נוספים כמענק השמה. המענק ישולם לאחר סיום הקורס בהצלחה. כן נדרשת הוכחה, כי ההשתלבות בשוק העבודה נעשתה תוך לא יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס והמשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי שבו התבצעה ההכשרה, כעובד שכיר או כעובד עצמאי.

מאמרים נוספים

אנחנו מזמינים אותך לפגישה עם צוות המומחים של מפתח
נשמח לעמוד לרשותך, צור קשר